Punisher Epic Collection. Krąg krwi

I wparował do pomieszczenia, oddał strzałów 40 i 4, a imie bestii było Punihser!