Planet Metal – Unboxing i prezentacja tomów 4 – 7

Kolejne tomy z kolekcją ciężkiej muzyki rozebrane!